Kino Szkoła


INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ I SPOŁECZNEJ „KinoSzkoła”

ZWARTOŚĆ MERYTORYCZNA powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza
o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-
profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy
akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy

CELE ZAJĘĆ:

kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej
i światowej sztuki filmowej;
wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu
problemów współczesnego świata.