O psie, który jeździł koleją  • 20-22.10.2023 r., godzina 16:00

Zuzia poznaje psa Lampo, który jest popularny dzięki swym podróżom kolejowym.