Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej


Kino „Capitol”  od października bierze czynny udział w „Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej KinoSzkoła”

Każdy pokaz filmowy poprzedzony jest wykładem, prelegenta KinoSzkoły, który ma na celu wprowadzenie uczniów w temat prezentowanego filmu/bajki.

Po prelekcji nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne, które służą do wykorzystania podczas zajęć szkolnych.

Szkoły, które biorą udział w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Milicz
  • Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu
  • Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach
  • Szkoła Podstawowa w Dunkowej
  • Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej
  • Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach
  • Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku
  • Szkoła Podstawowa Sułowie
  • Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Zachęcamy do udziału szkoły, które jeszcze nie biorą udziału w projekcie.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

w.ulatowska@kinocapitol.pl, tel: 690-300-118

Fundacja KinoSzkoła to zespół przyjaciół, dla których ważne są RELACJE – między sobą i otaczającym nas światem.
Wierzymy, że tylko przez jednostkowe działania jesteśmy w stanie ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE.

Prowadząc zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, rozbudzamy w nich nie tylko pasję do kina, ale przede wszystkim uświadamiamy, jakie wartości są w życiu najważniejsze. Empatia, przyjaźń, harmonia, kontakt z naturą, szacunek dla drugiego człowieka oraz umiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami tworzą jakość naszego życia, naszej pracy i tym chcemy dzielić się z innymi ludźmi.